Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 października 2023 10:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny oznaczonej numerem 19/11 o powierzchni 0,1357 ha

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny oznaczonej numerem 19/11 o powierzchni 0,1357 ha

  Wójt Gminy Dłutów

  działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

  o g ł a s z (…)

  przeczytaj całość »

 2. 23 października 2023 10:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

  Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XL sesji.

  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

  5. Podjęcie uchwały w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 20 października 2023 10:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów

  Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów

  Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godzinie 1300. Posiedzenie odbędzie w sali (…)

  przeczytaj całość »

 4. 13 października 2023 08:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Wójta Gminy Dłutów w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Dłutów

  Zarządzenie Wójta Gminy Dłutów w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Dłutów

  Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.jedn. ze zm.) oraz art. 37f § 1 – 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 t.jedn. ze zm.) Wójt (…)

  przeczytaj całość »

 5. 10 października 2023 11:39 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie