Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W Urzędzie Gminy w Dłutowie w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt czynny jest codziennie w godzinach 10.00 – 12.00

Osoba do kontaktu: Klaudia Śliwińska, I piętro, pokój numer 11, tel. 44 634 05 21 wew. 113.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz otrzymanie bezpłatnej pomocy w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy skorzystanie z dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowania na:

·         źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

·         instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

·         wentylację mechaniczną z odzyskaniem ciepła,

·         mikroinstalację fotowoltaiczną,

·         ocieplenie przegród budowlanych,

·         stolarkę drzwiową i okienną,

·         dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Forma dofinansowania:

·         dotacja

Terminy:

·         Realizacja programu: lata 2018-2029 r.

·         Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

·         Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” stan w Gminie Dłutów od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

252

180

97

1 606 669,26