Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dołączyło do międzynarodowego projektu „A FRONTrunner approacTransition to a circular & resilient future: deployment of systemic solutions with the support of local clusters and the development of regional community-based innovation schemes”.

 

Projekt „FRONTSH1P” jest współfinansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, a w jego realizację zaangażowanych jest 35 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec oraz Szwajcarii. Koordynatorem projektu jest firma K-Flex Polska sp. z o.o. Zakończenie jego realizacji planowane jest na 31.10.2025 r.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań - stworzenie zamkniętych pętli przetwarzania surowców minimalizując ich zużycie w czterech obszarach:

  • opakowania z drewna,
  • żywność i inne odpady organiczne,
  • woda i składniki odżywcze,
  • tworzywa sztuczne i guma.

Wypracowany przez Partnerów projektu model dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inne rozwiązania i koncepcje, mogą zostać zademonstrowane, zarówno na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, jak również w innych rejonach kraju i Europy.

Więcej informacji na stronie projektu Frontsh1p.

Kontakt do Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny:

tel.: +48 (42) 233-54-90

e-mail: biuro@lom.lodz.pl 

Zapoznaj się z założeniami dla projektu SUMP dla ŁOM!

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu publicznego w ŁOM. Dostępne są już założenia Planu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i składania uwag.

Prace nad Planem to złożony i wieloetapowy proces, w którym bardzo istotny jest głos mieszkańców, organizacji społecznych i innych interesariuszy. Produktem kończącej się I fazy konsultacji społecznych są „Założenia dla projektu SUMP ŁOM”. Zawierają one podstawowe informacje na temat tego, co finalnie wejdzie w zakres Planu: podsumowanie i wnioski z etapu diagnostycznego, planowaną strukturę ostatecznego dokumentu, zestawienie dobrych praktyk oraz dotychczas zgłoszone uwagi podczas I fazy konsultacji.

Dokument dostępny jest na stronie: www.lom.lodz.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej/

Zachęcamy do zapoznania się z Założeniami oraz zgłaszania uwag poprzez formularz online –  https://forms.office.com/e/EyVkKuyvMG lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przy Al. Kościuszki 59/61, (VI p.), 90-514 w Łodzi, w godzinach 9.00-15.00. Na uwagi czekamy do 31.10.2023 roku.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji, które rozpoczną się już w listopadzie i skupią się na wstępnym projekcie SUMP ŁOM.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker