P1080097

Towarzystwo Miłośników Dłutowa powstało 4 lipca 1995 roku. Zostało utworzone przez członków zespołu do spraw opracowania herbu Dłutowa. Towarzystwo zarejestrowane zostało w sądzie wojewódzkim i rozpoczęło działalność statutową. Pierwszym prezesem został dr Zbigniew Tobjański, poza nim w zarządzie zasiedli również Czesław Dzierżawski, Krystyna Wlazeł, Czesław Molenda oraz Czesław Domański. Za główne cele działalności Towarzystwo obrało: krzewienie miłości do Dłutowa, pielęgnowanie narodowych i postępowych tradycji z przeszłości i bieżących osiągnięć, prowadzenie badań nad przeszłością miejscowości i gminy Dłutów.

Jednym z głównych celów TMD jest działalność wydawnicza. Niemalże od samego początku istnienia Towarzystwa corocznie wydawane są Kroniki Gminy Dłutów. Prezentują one co ważniejsze wydarzenia, artykuły o treści historycznej, społecznej i gospodarczej. Członkowie Towarzystwa na stronach kronik prezentują wyniki swoich badań głownie na temat historii regionu, sylwetek i życiorysów osób szczególnie zasłużonych lokalnej społeczności. Jednym z ważniejszych opracowań pod patronatem TMD była książkowa monografia „Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych” z 2004 r. autorstwa dr Zbigniewa Tobjańskiego. Zawiera ona szereg ciekawych informacji na temat wczesnej jak i współczesnej historii naszego regionu. Ponad to dużą wagę TMD przywiązuje do działalności edukacyjnej poprzez prezentowanie bieżących osiągnięć jak i prowadzeniu badań nad przeszłością.

Działalność Towarzystwa jest zarówno swoistym społecznym spoiwem różnych pokoleń, jak i czynnikiem integrującym lokalną społeczność. Duże zasługi ma w tym pan dr Zbigniew Tobjański, historyk i dziennikarz, pierwszy i wieloletni prezes TMD. W bieżącej działalność należy odnotować znaczącą pomoc władz samorządowych Gminy Dłutów. Bez tego wsparcia działalność Towarzystwa byłaby zapewne skromniejsza.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker