Gminna Biblioteka w Dłutowie uprzejmie prosi wszystkich czytelników, którzy wypożyczyli książkę (książki) i zalegają z ich oddaniem o przyniesienie ich do biblioteki bez żadnych konsekwencji (dodatkowych kar).

Na te książki czekają inni czytelnicy.

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam G. Stawicka.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Dłutowie

IMG 1355           

 ________________________________________________________________________________

ul. Polna 3 

95-081 Dłutów

woj. łódzkie

tel.: 44-634 02 13 

e-mail: biblioteka@dlutow.pl

Dni i godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 16.00

środa 11.30 - 19.30

czwartek 11.30 - 19.30

piątek 8.00 - 16.00

 

Biblioteka posiada katalog książek on-line, który zawiera spis wszystkich dostępnych pozycji.

Do katalogu można przejść klikając poniższy link:

KATALOG KSIĘGOZBIORU

 

 

Historia biblioteki

       Gminna Biblioteka Publiczna w Dłutowie jest jedyna placówką na terenie gminy. Od początku swojego istnienia tj. : od 1949 r. była ważnym ośrodkiem kulturalnym i oświatowym w życiu lokalnej społeczności. Obecnie Biblioteka mieści się w budynku Domu Kultury, przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych  podjazd). Biblioteka posiada księgozbiór dostosowany do potrzeb czytelnika, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Po odpisaniu ubytków księgozbiór wynosi 10565 vol. Systematycznie uzupełniane nowościami odbywa się poprzez propozycje czytelników. Obok księgozbioru o charakterze uniwersalnym gromadzi regionalna. Ponadto gromadzi literaturę związaną z Unią Europejską, informuje o zbiorach własnych oraz innych bibliotek m.in. poprzez wykorzystanie Internetu i bazy danych. Prowadzi katalog zawierający artykuły z życia społecznego dotyczące gminy. Biblioteka wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do Internetu. Dodatkowo w bibliotece jest stanowisko dla bibliotekarza, gdzie tworzony jest elektroniczny katalog księgozbioru biblioteki, co pozwala na szybsze i sprawniejsze wyszukiwanie książek dla czytelnika. Kadra biblioteki uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, projektach, mających na celu rozwój i promowanie biblioteki oraz jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami.

       Gminna Biblioteka Publiczna w Dłutowie dysponuje ofertą czasopism bieżących pochodzących z prenumeraty jak również z darów od czytelników. Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji 9 tytułów czasopism, które udostępnia na miejscu i na zewnątrz.

Wykaz prenumerowanych czasopism to:

 • Chwila dla Ciebie
 • Dobre rady
 • Poradnik domowy
 • Przyjaciółka
 • Świat Kobiet
 • Życie na gorąco
 • Ziemia Łódzka
 • Mini Mini
 • Tube

Wykaz darów to:

 • Rada
 • Ziemia Łódzka
 • Cienie i blaski
 • Claudia
 • Życie na gorąco
 • Viva

ABC CZYTELNIKA

PODSTAWOWE ZASADY:

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI 
JEST BEZPŁATNE
   NOWY CZYTELNIK POWINIEN POSIADAĆ 
DOWÓD TOŻSAMOŚCI, W KTÓRYM JEST AKTUALNY ADRES I PESEL
   CZYTELNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z REGULAMINEM, KTÓRY JEST DOSTĘPNY W BIBLIOTECE
   CZYTELNIK MOŻE SAM 
WYBIERAĆ KSIĄŻKI LUB KORZYSTAĆ Z POMOCY BIBLIOTEKARZA
   KSIĘGOZBIÓR UŁOŻONY JEST 
WEDŁUG KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ UKD
   CZYTELNIA INTERNETOWA JEST 
OGÓLNODOSTEPNA  I  BEZPŁATNA

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dłutowie

Bierze udział w projekcie

Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

"RozPRACUJ to z Biblioteką"

którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

            Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,

   Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz wojewódzkimi  bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi.

  

W projekcie bierze udział 30 bibliotek gminnych wraz z filiami.

Celem projektu jest wypracowanie oferty bibliotek gminnych skierowanej do mieszkańców poszukujących pracy, chcących wybrać lub zmienić zawód. Coraz częściej bowiem osoby szukające zatrudnienia kierują swoje kroki właśnie do bibliotek.

Czytelnicy mogą przeglądać ogłoszenia, pisać CV i pisać listy motywacyjne. Biblioteka służy im radą i pomocą, uczą jak założyć skrzynkę mailową, wspiera w pisaniu dokumentów, wskazuje przydatne strony internetowe z ofertami pracy

W ramach projektu bibliotekarze otrzymali profesjonalne wsparcie szkoleniowe i  narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Otrzymała 2 komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, fax), projektor wraz z ekranem oraz aparat fotograficzny.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dłutów zwłaszcza bezrobotnych do odwiedzenia biblioteki i skorzystania z nowego sprzętu komputerowego.

Nowy obraz 1Nowy obraz 2

W bibliotece dowiesz się:

$     Co w życiu zawodowym, oprócz zarobków daje satysfakcję

$   Kto do jakiej pracy ma predyspozycje

$  Gdzie szukać informacji o profilach pracowników.

   Bibliotekarz pokaże bezrobotnym, na których stronach internetowych mogą zapoznać się z ofertami pracy, pomogą przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, ale także umożliwią im samoocenę potencjału zawodowego dzięki specjalnemu narzędziu internetowemu Praca-enter przygotowanemu w ramach projektu.

Dnia 24 września 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Dłutowie odbyło się spotkanie inicjujące partnerstwo na rzecz lokalnego rynku pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane przez bibliotekę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Na spotkaniu obecna była  trenerka p. Anna Furmańska z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Partnerstwo lokalne polega na współpracy różnych instytucji, działających na terenie gminy, które decydują się połączyć swoje siły i działać wspólnie przy organizowaniu różnego rodzaju imprez, spotkań, przedsięwzięć na rzecz mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, rozwoju regionu wsi, edukacji i aktywizacji społeczeństwa.

Celem spotkania było zintegrowanie wszystkich zaproszonych osób, które z racji zwodu i pełnienia funkcji mają  największy wpływ na kształtowanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, społecznych mieszkańców gminy  oraz przedstawienia wszystkim uczestnikom idei zawierania Partnerstwa Lokalnego na terenie naszej Gminy.

Na spotkaniu omówiono  potrzeby różnych grup mieszkańców naszej gminy. Propozycje wspólnych działań i deklaracje osób o otwartości i chęci współpracy.

Dnia 29.10. 2013 r. w Bibliotece odbyło się drugie spotkanie inicjujące partnerstwo na rzecz lokalnego rynku pracy.

Celem spotkania było wprowadzenie planu działań partnerskich.

Zaproponowano takie działania jak :

-warsztaty rozwojowe

-usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka

-opracowanie biuletynu gminnego

-praca z III kl. gimnazjum w oparciu o narzędzie internetowe  wypracowane w ramach projektu Rozpracuj to z biblioteką.

-zorganizowanie spotkania z młodym profesjonalistą w ramach projektu Link do przyszłości.

Ustalono, iż spotkania będą się odbywały raz na kwartał, a partnerzy zaangażowani przy realizacji określonego zadania zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

logo pafw cmyk

GBP w Dłutowie realizuje projekt w ramach programu 
,, Rozpracuj to z Bibliotek
ą”

pt. Gimnazjum- dobry czas na wybór drogi edukacyjnej i zawodowej

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

      Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Łącznie uczestniczy w nim 30 bibliotek gminnych ( wraz z filiami) z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych miast ( do 20 tys. mieszkańców).

 Celem projektu jest wypracowanie oferty bibliotek gminnych skierowanej do mieszkańców poszukujących pracy, chcących wybrać lub zmienić zawód. Coraz częściej bowiem osoby szukające zatrudnienia kierują swoje kroki właśnie do bibliotek.

 Czytelnicy mogą przeglądać ogłoszenia, pisać CV i pisać listy motywacyjne. Biblioteka służy im radą i pomocą, uczą jak założyć skrzynkę mailową, wspiera w pisaniu dokumentów, wskazuje przydatne strony internetowe z ofertami pracy

 W ramach projektu biblioteki otrzymały szerokie wsparcie m.in. zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla bibliotekarzy.

Każda biblioteka zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:

     - 2 komputery

     - laptop

     - urządzenie wielofunkcyjne, ( funkcja:  drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie)

     - ekran i rzutnik.

Od lutego do czerwca Biblioteka Gminna w Dłutowie brała udział w cyklu warsztatów:

     - 8 dni z planowania rozwoju biblioteki

     - 4 dni kursu blended-learningowy z zakresu analizy lokalnego rynku pracy pt: ,, Biblioteczne Okno Na Rynek Pracy”

     - 5 dni szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Podczas tych warsztatów poznaliśmy narzędzie do analizy potencjału zawodowego  dostępne pod adresem: www.praca-enter.pl

We wrześniu biblioteka wzięła udział w 2-dniowym szkoleniu z doradztwa zawodowego.

Udział dłutowskiej biblioteki w Programie Rozwoju Biblioteki to przede wszystkim korzyści dla naszych czytelników, którzy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego i internetu

Na realizację projektu ,, Rozpracuj to z biblioteką”, Biblioteka otrzymała GRANT w wysokości 4 400zł, który był przeznaczony na działania związane z poznaniem lokalnego rynku pracy, którego celem będzie wsparcie dla gimnazjalistów w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej.

008

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker