DANE KONTAKTOWE:

poczta elektroniczna: dlutow@dlutow.pl

adres: ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

 

Spis telefonów:

Centrala

44 634 02 18

44 634 05 21

Sekretariat 44 634 05 21 w. 111
FAX 44 634 01 50
Rada Gminy 44 634 05 21 w. 113
USC

44 634 05 21 w. 115

44 634 01 51

Wycinka drzew, OSP, obrona cywilna 44 634 05 21 w. 116
Drogi, inwestycje, ochrona środowiska 44 634 05 21 w. 117
Inwestycje, budownictwo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

44 634 05 21 w. 118

44 634 01 53

Księgowość 44 634 05 21 w. 119
Podatki

44 634 05 21 w. 123

44 634 01 52

Oświata 44 634 05 21 w. 127
Rolnictwo, grunty, gosp. mieszkaniowa 44 634 05 21 w. 128
Gospodarka odpadami 44 634 05 21 w. 129

NUMERY NIP I REGON:

URZĄD GMINY  - NIP 7691145063    REGON 000535362

- numer NIP stosowany w druku zwolnienia lekarskiego

GMINA DŁUTÓW - NIP 731 191 43 26    REGON 590647960

- numer NIP stosowany na fakturach

Adres skrytki na epuap:

/y5jd6wo79d/skrytka

 

Rachunki Bankowe

1. Rachunek do wpłat podatków opłat lokalnych (za wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami):

27 8788 0009 0300 1948 2047 0008


2. Rachunek do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami:

48 8788 0009 2004 0300 1948 0018

3. Rachunek do wpłat za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (odpis skrócony 22 zł, odpis zupełny 33 zł)

27 8788 0009 0300 1948 2047 0008

4. Rachunek do wpłat za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

27 8788 0009 0300 1948 2047 0008

5. Rachunek do wpłat za udostępnienie danych osobowych (31 zł)

27 8788 0009 0300 1948 2047 0008

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker