Koła Gospodyń Wiejskich

Na terenie Gminy Dłutów działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich w formie grup nieformalnych. Panie zrzeszone w tych organizacjach skupiają się na kultywowaniu miejscowych tradycji, dbaniu o ludowe zwyczaje. Bardzo często biorą one udział w lokalnych uroczystościach. Najlepszym przykładem są dożynki gminne gdzie prezentują humorystyczne przyśpiewki oraz wręczają wcześniej przez siebie przygotowane dożynkowe wieńce. Również udzielają się one przy innego rodzaju imprezach, jak Dni Dłutowa, gdzie m.in. częstowały gości oraz mieszkańców gminy własnymi wypiekami. Wspomagają również inicjatywy gminne, jak np. pomoc przy tworzeniu Gminnej Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej, gdzie zgromadzono dużą ilość archaicznych przedmiotów codziennego użytku oraz wiele pamiątek rodzinnych mających wartość historyczną. Panie reprezentują nas również poza granicami Polski. Zespół śpiewaczy z Dłutowa brał udział w wyjeździe na Węgry, gdzie wraz z kapelą z Orzku zaprezentował program artystyczny oparty na ludowych piosenkach. Często KGW wykazują własną inicjatywę jak np. organizacja Dnia Kobiet przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dłutowie, czy imprezy „Majówkowej” przez koło gospodyń wiejskich ze Stoczek-Porąbek lub zabawy „Andrzejkowej” przez KGW w Redocinach.

 

KGW w Gminie Dłutów:

 

1.      1. KGW Dłutów

Przewodnicząca: Urszula Sobolewska

2        2. KGW Dąbrowa

Przewodnicząca: Teresa Oberle

3        3. KGW Huta Dłutowska

Przewodnicząca: Anna Szymczak

4        4. KGW Leszczyny Duże

Przewodnicząca: Bogumiła Dobrosik

5        5. KGW Tążewy

Przewodnicząca: Ewelina Woźna

6        6. KGW Piętków

Przewodnicząca: Aldona Kudra

7        7. KGW Orzk

Przewodnicząca: Teresa Maślanka

8        8. KGW Ślądkowice

Przewodnicząca: Urszula Strachowska

9        9. KGW Mierzączka Duża

Przewodnicząca: Bogusława Strzelczyk

10    10. KGW Stoczki – Porąbki

Przewodnicząca: Halina Klimek

11    11. KGW Redociny

Przewodnicząca: Danuta Jach

 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker