Wójt Gminy Dłutów, uprzejmie informuje, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi miała przeprowadzić spotkanie z mieszkańcami gminy Dłutów w sprawie gazyfikacji naszej gminy. Ze względu na panujący stan epidemii koronawirusa COVID-19 nie będzie możliwe zorganizowanie spotkania najbliższym czasie.

Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej właściciele działek położonych w Gminie Dłutów, mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w PSG w Oddziale Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ul. Targowej 18, 90-042 Łódź.

Gazyfikacja jest planowana i realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa. Według informacji uzyskanych od PSG, nie jest możliwa budowa sieci gazowej oraz przyłączenie wszystkich działek na terenie Gminy jednocześnie z powodów organizacyjnych i finansowych. W pierwszej kolejności inwestycja jest prowadzona w obrębie drogi wojewódzkiej, aby w okresie gwarancyjnym przebudowywanej drogi nie niszczyć nowej nawierzchni. Składane wnioski pozwalają rozpoznać rzeczywiste zainteresowanie budową sieci gazowej oraz na tej podstawie planować inwestycję. Dlatego wnioski, które teraz są rozpatrzone odmownie, później mogą być sukcesywnie realizowane.

Przedmiotowy wniosek oraz wzór wypełnionego wniosku można pobrać klikając w link poniżej:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Przykład wypełnionego wniosku

    

      

Wójt Gminy Dłutów

/-/ Grażyna Maślanka Olczyk

Wójt Gminy Dłutów, uprzejmie informuje, iż zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej właściciele działek położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku  od m. Pawłówek do m. Dłutów do skrzyżowania z ul. Polną i ul. Rzemieślniczą mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do dnia 15 października 2019 r. w tut. Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25 lub w PSG w Oddziale Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ul. Targowej 18 lub w Gazowni w Pabianicach przy  ul. Partyzanckiej 110.

Przedmiotowe wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Właściciele pozostałych działek położonych na terenie Gminy Dłutów zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej z poszczególnych miejscowości proszeni są o wpisanie się na listę u sołtysa swojego sołectwa.

Dokumenty do złożenia wniosku można pobrać:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Przykład wypełnionego wniosku

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker