Sołectwa w Gminie Dłutów

Kategoria: Sołectwa
Opublikowano Super User
Sołectwa - informacja ogólna

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 4. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. 
Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. 

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.

 

solectwa

 

Wykaz sołectw Gminy Dłutów:

Budy Dłutowskie 

Sołtys: Danuta Sujka
Adres: Budy Dłutowskie 21

Rada Sołecka: 
1.     Sujka Danuta - przewodnicząca
2.     Kuczewska Agnieszka
3.     Skupień Stanisław
4.     Sujka Małgorzata

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·       Budy Dłutowskie                                                                                                                                     DSC0191

 

Czyżemin 

Sołtys: Andrzej Woźniakowski
Adres: Czyżemin 42

Rada Sołecka: 
1.     Woźniakowski Andrzej - przewodniczący
2.     Gieras Bogdan
3.     Jach Andrzej
4.     Misiewicz Jerzy
5.     Skrobek  Milena

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Czyżemin

 

DSC 6820 2www

Dąbrowa

Sołtys: Paweł Oberle
Adres: Dąbrowa 17

Rada Sołecka: 
1.     Oberle Paweł -przewodniczący
2.     Matuszewska Anna 
3.     Folga Stanisław
4.     Poczta Wioletta
5.     Oberle Renata 

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:

 

   • Dąbrowa

DSC 6042 1www

Dłutów

Sołtys: Jan Górecki
Adres:Dłutów ul. Łąkowa 6

Rada Sołecka: 

1.      Górecki Jan - przewodniczący

2.      Czeszek Izabela
3.      Tadeusz Kielar
4.      Majda Janina

5.      Masłowski Mariusz

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Dłutów                                                                                                                                                

 

Dłutówek 

Sołtys: Janusz Nowak
Adres: Dłutówek 1J

Rada Sołecka: 
1.     Nowak Janusz -przewodniczący
2.     Bartoszek Andrzej 
3.     Niewiadomski Andrzej
4.     Owczarek Włodzimierz
5.     Śpionek Wiktor

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Borkowice
·         Dłutówek                                                                                                                                              

 

Drzewociny 

Sołtys: Mieczysław Pawlak
Adres: Drzewociny 30

Rada Sołecka: 
1.     Pawlak Mieczysław -przewodniczący
2.     Kubik Mirosław 
3.     Prus Mariusz 
4.     Teodorczyk Przemysław

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Drzewociny                                                                                                                                           DSC0087

 

Huta Dłutowska

Sołtys: Rafał Szymczak
Adres: Huta Dłutowska ul Poprzeczna 4

Rada Sołecka: 
1.     Szymczak Rafał -przewodniczący
2.     Drozdowski Józef 
3.     Pryca Katarzyna
4.     Szynkowska Mirosława
5.     Wrzeszcz Anita

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Huta Dłutowska                                                                                                                                     DSC0186

 

Lesieniec 

Sołtys: Tadeusz Śpionek
Adres: Lesieniec 21

Rada Sołecka: 
1.      Śpionek Tadeusz - przewodniczący
2.      Bolonek Teresa
3.      Stępień Agnieszka

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Lesieniec

DSC 6618 2www

 

Leszczyny Duże

Sołtys: Zygmunt Baranowski
Adres: Leszczyny Duże 39

Rada Sołecka: 
1.      Baranowski Zygmunt -przewodniczący
2.      Bąkowska-Tarnecka Magdalena 
3.      Łukasik Adam
4.      Szajder Edyta 
5.      Woźny Seweryn

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Leszczyny Duże

DSC 6862 2www

 

Leszczyny Małe

Sołtys: Anna Tomaszewska
Adres:Leszczyny Małe 13

Rada Sołecka: 
1.      Tomaszewska Anna - przewodnicząca
2.      Krawczyk Arleta
3.      Malinowska Jadwiga

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·          Leszczyny Małe

 

Łaziska

Sołtys: Kmieć Paweł
Adres: Łaziska 27

Rada Sołecka: 
1. Kmieć Paweł - przewodniczący

2. Jabłońska Patrycja

3. Kopycki Tadeusz

4. Kopycka Danuta

5. Socha Krzysztof

 

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Łaziska

 

Mierzączka Duża

Sołtys: Ignacy Strzelczyk
Adres: Mierzączka Duża 52

Rada Sołecka: 
1.     Strzelczyk Ignacy -przewodniczący
2.     Górny Zbigniew 
3.     Jęch Dariusz 
4.     Strzelec Stanisław 
5.     Wypych Sebastian

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Mierzączka Duża

DSC 7507 2www

 

Orzk

Sołtys: Marek Lis
 Adres:Orzk 51

Rada Sołecka: 
1.     Lis Marek  -przewodniczący
2.     Cieciorowski Wiesław
3.     Górny Ryszard
4.     Nawrocka Danuta
5.     Wierzbowski Marek

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Orzk

DSC 7176 2www

 

Pawłówek

Sołtys: Maria Skupień
Adres: Pawłówek 5

Rada Sołecka: 
1.      Skupień Maria - przewodnicząca
2.      Biernat Zbigniew 
3.      Dominikowski Zygmunt
4.      Michalak Jan

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Pawłówek

 

 

Piętków

Sołtys: Mikołaj Pstrokoński
Adres: Kłucjasz 1

Rada Sołecka: 
1.      Pstrokoński Mikołaj -przewodniczący
2.      Jarzębowski Robert 
3.      Kudra Zbigniew 
4.      Tomaszewski Przemysław

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:

 • Piętków
 • Kłucjasz
 • Jastrzębieniec

DSC 6542 2www

 

Redociny

Sołtys: Ireneusz Jach
Adres: Redociny 31

Rada Sołecka: 
1.      Jach Ireneusz - przewodniczący
2.      Jarzębowski Dariusz
3.      Kudra Robert
4.      Malinowski Mirosław
5.      Staniaszek Sławomir

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Redociny

DSC 7548 2www

 

 

Stoczki-Porąbki

Sołtys: Grzegorz Wojna
Adres: Stoczki-Porąbki 14

Rada Sołecka: 
1.     Wojna Grzegorz - przewodniczący
2.     Klimek Robert
3.     Kudra Mariusz 
4.     Sokołowski Hubert

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         Stoczki - Porąbki

DSC 6391 2www

 

 

 

Ślądkowice

Sołtys: Bogdan Michaś
Adres: Ślądkowice 81

Rada Sołecka: 
1.      Michaś Bogdan - przewodniczący
2.      Kardas Elżbieta 
3.      Rabiega Henryk
4.      Wojtaszek Anna
5.      Urbański Wojciech

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:
·         
Ślądkowice

DSC 7509 2www

Świerczyna

Sołtys: Mariusz Patura
Adres: Świerczyna 87A

Rada Sołecka: 
1.      Patura Mariusz - przewodniczący
2.      Krawczyk Danuta
3.      Maczugowska Monika
4.      Maczugowska Ewa
Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:

 • Świerczyna
 • Kociołki Las

 

Tążewy

Sołtys: Agnieszka Ratko
Adres: Tążewy 20

Rada Sołecka: 
1.      Ratko Agnieszka - przewodniczący
2.      Czekalska Alicja
3.      Łuczak Sandra
4.      Skupień Marek

5.      Woźna Ewelina

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa:

 • Tążewy

 

 DSC0077

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker