Taryfa na wodę obowiązująca od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2021r.

 Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

L.p. Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Obowiązująca w dniu złożenia wniosku W okresie od
1czerwca 2018r. do 31 maja 2019r.

W okresie od
1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020r.

W okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2021r.
1 Grupa 1 cena wody, zł/m3 2,64         2,64   2,69     2,74    
stawka opłaty abonamentowej 4,50         4,50   4,50     4,50    
2 Grupa 2 cena wody, zł/m3 5,54         5,54   5,65     5,76    
stawka opłaty abonamentowej 4,50         4,50   4,50     4,50    

 

Taryfa naścieki obowiązująca od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2021r.

 Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

L.p. Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Obowiązująca w dniu złożenia wniosku W okresie od
1czerwca 2018r. do 31 maja 2019r.
W okresie od
1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020r.
W okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2021r.
1 Grupa 1 cena usługi odprowadzania ścieków 4,66     4,66 4,75 4,85  
2 Grupa 2 cena usługi odprowadzania ścieków 8,00 8,00 8,16 8,32

Zakład Usług Komunalnych 

w Dłutowie

95-081 Dłutów, ul. Polna 2

tel/fax: 44 634 06 37

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek    8.00 - 16.00

Zakład Usług Komunalnych  w Dłutowie został powołany przez Radę Gminy Dłutów Uchwałą nr XXVIII/140/97   z dnia 30 grudnia 1997r.

Przedmiotem działalności Zakładu są sprawy z zakresu:

1.    Kanalizacji sanitarnej;

2.    Produkcji i sprzedaży wody.

Do zadań zakładu należy w szczególności:

1.    Zaopatrzenia w wodę;

2.    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ścieków dowożonych;

3.    Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przeprowadzenie remontów, konserwacji, modernizacji  i odbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków i budowli wchodzących w skład Zakładu;

4.    Pobieranie opłat za dostarczanie wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz rozpatrywanie reklamacji odbiorców usług.

           

            Zakład gospodaruje trzema ujęciami wody rozmieszczonymi na terenie Gminy Dłutów ( 1. SUW Dłutów, 2. SUW Ślądkowice, 3. UW Czyżemin ) oraz Oczyszczalnią Mechaniczno-Biologiczną typu BOS-200 zlokalizowaną w Dłutowie.

          Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach woda dostarczana do odbiorców z wszystkich ujęć spełnia wymogi wody do spożycia przez ludzi:

1.    UW Czyżemin – Decyzja nr 14 z dnia 07 maja 2014 r.;

2.    SUW Ślądkowice – Decyzja nr 13 z dnia 07 maja 2014 r.;

3.    SUW Dłutów – Decyzja nr 12 z dnia 07  maja 2014 r.

Ścieki dowożone od dostawców indywidualnych

przyjmowane są od poniedziałku do czwartku

w godz. 8.00 – 15.30,

jednak nie więcej niż 10% spływających kanalizacją ściekową.

 Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia

uchwala 1

uchwala 2

18

19 1

   

9 1                                                                               

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker