W ramach programu "Infrastruktura sołecka na Plus" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zrealizowany został projekt "Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Mierzączce Dużej". Dotacja w wysokości 100 000 zł została przeznaczona na wymianę dachu, okien i drzwi, docieplenie i pomalowanie ścian oraz zakup, dostawę i montaż tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza.
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach programu "Sołectwo na Plus" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zrealizowany został projekt "Rewitalizacja terenu zielonego pod miejsce rekreacji w Budach Dłutowskich". Dotacja w wysokości 12 000 zł została przeznaczona na zakup i dostawę ziemi, wyrównanie terenu oraz dostawę i montaż ławek i oświetlenia.
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach programu "Sołectwo na Plus" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zrealizowany został projekt "Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Leszczynach Dużych". Dotacja w wysokości 12 000 zł została przeznaczona na zakup i dostawę kostki brukowej wraz z krawężnikami.
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W ramach programu "Sołectwo na Plus" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zrealizowany został projekt "Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Tążewach". Dotacja w wysokości 12 000 zł została przeznaczona na zakup i dostawę dwóch pieców konwekcyjnych.
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek złożony przez Gminę Dłutów w ramach programu rządowego pn. „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, możliwa jest przebudowa dwóch grobów położonych na Cmentarzu Parafialnym w Dłutowie, tj. Żołnierzy Polskich – Armii Łódź i poległych oraz pomordowanych w latach 1939-1945 mieszkańców Gminy Dłutów.

Wartość projektu: 125 858,75 zł, dofinansowanie: 100 687,00 zł

„Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker