Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godzinie 1300. Posiedzenie odbędzie w sali narad w Urzędzie Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie materiałów na sesję.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Banaś

Na podstawie § 54 Statutu Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018, poz. 5092) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
  2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2021 roku.
  3. Kontrola dwóch wybranych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Dłutów w 2021 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Adam Śpionek

 

Uprzejmie informuję iż, najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dłutów odbędzie się 31 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 1230
w Urzędzie Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie naprawy programów ochrony powietrza.

 

Przewodniczący Komisji

Janusz Nowak

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Banaś

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 29 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Plan ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
  2. Plan imprez kulturalnych na rok 2022.
  3. Plan pracy komisji na I półrocze 2022 roku.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker