26 marca 2008 roku Rada Gminy Dłutów podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dłutów do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Dolina rzeki Grabi".

1 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie założycielskie, na którym Gmina Dłutów stała się oficjalnie członkiem LGD.

Od tego czasu za pośrednictwem LGD Gmina Dłutów otrzymała 1 168 651,63 zł dofinansowania na realizację 10 projektów obejmujących:

1) organizację Dni Dłutowa w 2010 r.,

2) organizację Dni Dłutowa w 2011 r.,

3) organizację Dni Dłutowa w 2013 r.,

4) utworzenie ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie,

5) doposażenie Orkiestry Dętej z Dłutowa,

6) utworzenie Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej w Drzewocinach

7) promocję atrakcji turystycznych w formie mapy turystycznej, tablic (w Dłutowie i Hucie Dłutowskiej) oraz  folderu

8) przeprowadzenie szkolenia na uprawnienia zawodowe pilarz-drwal wraz z modułem przedsiębiorczości dla 14 mieszkańców gminy;

oraz projekty inwestycyjne w tym:

9) budowę Świetlicy Wiejskiej w Łaziskach,

10) utworzenie ciągów pieszych w miejscowości Dąbrowa,

11) budowę centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich,

12) przebudowę sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie.

Przedstawicielami w Zarządzie i strukturach LGD delegowanymi z terenu gminy są:

1. Wiktor Śpionek - Członek Zarządu

2. Andrzej Banaś - Członek Komisji Rewizyjnej

3. Małgorzata Kmin - Członek Rady LGD

Więcej informacji o działalności LGD, w tym o możliwościach pozyskania dotacji, znajduje się na stronie www.dolinagrabi.pl

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker