Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nr rejestrowy 3/2012

EKO-REGION Sp.zo.o.o

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

NIP 769-191-79-79

REGON 590765381

 

Nr rejestrowy 9/2013

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "BIZMEX"

Kuszów, ul. Żeromińska 17a, 95-080 Tuszyn

NIP 771-100-52-60

REGON 472828058

 

Nr rejestrowy 12/2014

JANTAR 8 Sp. z o.o.

ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów

NIP 7282817163

REGON 367133076

 

Nr rejestrowy 7/2012

JUKO Sp. z o.o.

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771-261-40-21

REGON 592265429

 

Nr rejestrowy 1/2012

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa

NIP 573-025-01-43

REGON 150628038

 

Nr rejestrowy 2/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp.z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

NIP 726-001-97-67

REGON 470797081

 

 Nr rejestrowy 15/2017

FBSERWIS SA.

Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

NIP 5272676062

REGON 146097236

 

Nr rejestrowy 10/2013

FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

NIP 6762157648

REGON 357190739

Borkowice

 

Budy Dłutowskie

Czyżemin Leszczyny Tążewy

Drzewociny Mierzączka Duża Ślądkowice

Dutwek

Dąbrowa

Dłutów

Huta Dłutowska Pawłówek

Jastrzębieniec Kłucjasz Lesieniec Leszczyny Małe Piętków Redociny Stoczki

Łaziska Orzk

Świerczyna

 

 

https://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ekogry

 

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2018 r.;

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – równy 31,54%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 37,03%

Uwaga – ważne zmiany w składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkujących daną posesje) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracje za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

Jedocześnie zgodnie z artykułem 6m ust. 4, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W świetle nowych przepisów za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej deklaracji i każdej kolejnej dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny wymierzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2017 r.:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – równy 22,48%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 24,78%

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Dłutów jest:

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Dłutów:

- Eko – Region Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów

Gmina Dłutów zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi. 

W Regionie II wskazano dwie instalacje, które spełniają wymagania instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK):

  1. EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A, gm. Pajęczno  – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie, instalacja w Woli Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Dla pozostałych odpadów zastosowanie ma hierarchia postępowania z odpadami i zasada bliskości, z uwzględnieniem spełnienia przez poszczególne instalacje przetwarzania odpadów wymagań najlepszej dostępnej techniki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

 

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach:

2013 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 17,31%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 0%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 29,61%

2014 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 25,89%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 50%

2015 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 33,79%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 14,34%

2016 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 17,4%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 40,72%

- I rata - za styczeń, luty i marzec – do 31 marca

- II rata - za kwiecień, maj i czerwiec – do 30 czerwca

- III rata - za lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września

- IV rata - za październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia

Nr konta do wpłat za odpady komunalne

48 8788 0009 2004 0300 1948 0018

Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

 

Deklaracja gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Dłutów

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Nr rejestrowy 1/2012

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa

NIP 573-025-01-43

REGON 150628038

 

Nr rejestrowy 10/2013

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

NIP 676-215-76-48

REGON 357190739

 

Nr rejestrowy 12/2014

JANTAR 8 Sp. z o.o.

ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów

NIP 7282817163

REGON 367133076

 

Nr rejestrowy 13/2015

Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PROFESSIONAL PHU ART - BUD Sławomir Potorczyk

Piłsudskiego 6/8, 95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 947-000-06-11

REGON 470543966

 

Nr rejestrowy 14/2016

Zakład Robót Sanitarnych "Sanator" Sp. z o.o.

Pańska 68/70, 95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 726-037-83-48

REGON 004342602

 

Nr rejestrowy 15/2017

FBSERWIS SA.

Stawki 40, 01-040 Warszawa

NIP 5272676062

REGON 146097236

 

Nr rejestrowy 2/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp.z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

NIP 726-001-97-67

REGON 470797081

 

Nr rejestrowy 3/2012

EKO-REGION Sp.zo.o.o

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

NIP 769-191-79-79

REGON 590765381

 

Nr rejestrowy 7/2012

JUKO Sp. z o.o.

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771-261-40-21

REGON 592265429

 

Nr rejestrowy 9/2013

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "BIZMEX"

ul. Żeromińska 17a, 95-080 Tuszyn

NIP 771-100-52-60

REGON 472828058

Wykaz przedsiębirców, którym wydano zezwolenie w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cieklych

 

JUKO Sp.z o.o.

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771-261-40-21

REGON 592265429

Data uzyskania zezwolenia: 12.04.2006 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 12.04.2016 r.

Telefon 44 732 69 63

P.H.U. "JONTEX" Piotr Jończyk

Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

NIP 769-050-52-46

REGON 590339833

Data uzyskania zezwolenia: 06.12.2016 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 06.12.2026 r.

Telefon 44 634 00 88

P.T.U. Szambelan Jarosław Skiba

ul. Nowowolska 56, 95-200 Pabianice

NIP 731-100-73-15

REGON 470281532

Data uzyskania zezwolenia: 01.07.2010 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 01.07.2020 r.

Telefon 42 213 71 98

P.U.H. NKM Mariusz Nowak

Rydzyny 75, 95-200 Pabianice

NIP 731-177-33-05

REGON 101421692

Data uzyskania zezwolenia: 19.07.2013 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 19.07.2023 r

Telefon 506 628 177

P.P.H.U. POL-TRANS Janusz Antoniewski

Porszewice 21, 95-200 Pabianice

NIP 731-184-02-14

REGON 100871016

Data uzyskania zezwolenia: 26.03.2014 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 26.03.2024 r.

Telefon 795 777 885

P.U. JĘDRULA Andrzej Stasiak

ul. Myśliwska 41 m 9, 95-200 Pabianice

NIP 731-102-44-72

REGON 101801704

Data uzyskania zezwolenia:29.07.2014 r

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 28.07.2024 r.

Telefon 500 262 616

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Pabianice , ul. Warzywna 3

NIP 731 193 78 82

REGON 100203668

Data uzyskania zezwolenia:09.06.2015

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 09.06.2025

Telefon 42 225 91 75, 784 001 880

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument dostępny jest tutaj.

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument dostępny jest tutaj.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker