Gimnazjum- dobry czas na wybór drogi edukacyjnej i zawodowej

Kategoria: Biblioteka
Opublikowano

logo pafw cmyk

GBP w Dłutowie realizuje projekt w ramach programu 
,, Rozpracuj to z Bibliotek
ą”

pt. Gimnazjum- dobry czas na wybór drogi edukacyjnej i zawodowej

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

      Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Łącznie uczestniczy w nim 30 bibliotek gminnych ( wraz z filiami) z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych miast ( do 20 tys. mieszkańców).

 Celem projektu jest wypracowanie oferty bibliotek gminnych skierowanej do mieszkańców poszukujących pracy, chcących wybrać lub zmienić zawód. Coraz częściej bowiem osoby szukające zatrudnienia kierują swoje kroki właśnie do bibliotek.

 Czytelnicy mogą przeglądać ogłoszenia, pisać CV i pisać listy motywacyjne. Biblioteka służy im radą i pomocą, uczą jak założyć skrzynkę mailową, wspiera w pisaniu dokumentów, wskazuje przydatne strony internetowe z ofertami pracy

 W ramach projektu biblioteki otrzymały szerokie wsparcie m.in. zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla bibliotekarzy.

Każda biblioteka zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:

     - 2 komputery

     - laptop

     - urządzenie wielofunkcyjne, ( funkcja:  drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie)

     - ekran i rzutnik.

Od lutego do czerwca Biblioteka Gminna w Dłutowie brała udział w cyklu warsztatów:

     - 8 dni z planowania rozwoju biblioteki

     - 4 dni kursu blended-learningowy z zakresu analizy lokalnego rynku pracy pt: ,, Biblioteczne Okno Na Rynek Pracy”

     - 5 dni szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Podczas tych warsztatów poznaliśmy narzędzie do analizy potencjału zawodowego  dostępne pod adresem: www.praca-enter.pl

We wrześniu biblioteka wzięła udział w 2-dniowym szkoleniu z doradztwa zawodowego.

Udział dłutowskiej biblioteki w Programie Rozwoju Biblioteki to przede wszystkim korzyści dla naszych czytelników, którzy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego i internetu

Na realizację projektu ,, Rozpracuj to z biblioteką”, Biblioteka otrzymała GRANT w wysokości 4 400zł, który był przeznaczony na działania związane z poznaniem lokalnego rynku pracy, którego celem będzie wsparcie dla gimnazjalistów w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej.

008

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker