Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2014 rok

Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Karolina Reliszka

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument dostępny jest tutaj.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker