Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu

Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Ewelina Kubik

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach:

2013 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 17,31%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 0%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 29,61%

2014 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 25,89%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 50%

2015 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 33,79%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 14,34%

2016 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 17,4%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 40,72%

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker