Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Ewelina Kubik

Gmina Dłutów zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi. 

W Regionie II wskazano dwie instalacje, które spełniają wymagania instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK):

  1. EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A, gm. Pajęczno  – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie, instalacja w Woli Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Dla pozostałych odpadów zastosowanie ma hierarchia postępowania z odpadami i zasada bliskości, z uwzględnieniem spełnienia przez poszczególne instalacje przetwarzania odpadów wymagań najlepszej dostępnej techniki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker