Poziomy recyklingu dla Gminy Dłutów w 2018 r.

Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Super User

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2018 r.;

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – równy 31,54%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 37,03%

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker